BÀI PHÁT BIỂU của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018

3542

Kính thưa: – Đồng chí:……………………………………………………………

 • Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND thành phố.
 • Các vị thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.
 • Quý vị đại biểu và các đồng chí!

 

Hôm nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự Hội nghị, Thay mặt Ban thường vụ Thành ủy, tôi xin trân trọng gởi tới quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí dự hội nghị, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí,

Nhìn lại năm 2018, chúng ta vui mừng nhận thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức (tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến khó lường; lũ lụt gây thiệt hại lớn ở miền Trung; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mở ra cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức) nhưng kinh tế – xã hội của đất nước ta tiếp tục phát triển, đạt được những thành tựu quan trọng.

Đối với thành phố Cần Thơ, năm 2018, cùng với những khó khăn chung của cả nước, nhưng với tinh thần quyết tâm chính trị cao, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện theo như báo cáo của đồng chí Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố vừa trình bày tại Hội nghị. Có thể thấy:

Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá cao, trên 7,5% so với năm 2017; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; cả ba khu vực kinh tế đều tăng. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 80,5 triệu đông, tăng 7,52 triệu đồng so với năm 2017. Các ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển, tăng khá cao so với năm 2017.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được chú trọng, có nhiều tiến bộ. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện tốt, giúp nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Đến nay, tỉ lệ hộ nghèo của thành phố giảm còn 1,53%. Đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên.

Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng và có nhiều bước tiến bộ. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hệ thống Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực vận động nhân dân tham gia hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm qua.

Có thể khẳng định rằng, trong thành tựu chung đó của thành phố, có sự đóng góp hết sức quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố và các tổ chức thành viên.

Những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đã được nêu khá đầy đủ, toàn diện trong Báo cáo trình Hội nghị, cũng như các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Tôi chỉ xin nhấn mạnh thêm mấy vấn đề sau đây:

 • Có thể thấy, trong năm 2018, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực tuyên truyền, vận động, tập họp các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là các vấn đề quan trọng về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân… góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.
 • Mặt trận đã đoàn kết, tập hợp lực lượng không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức, mà còn thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động ý nghĩa; các phong trào, các cuộc vận động hiệu quả thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Nổi bật là:

-Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, đi vào chiều sâu, chất lượng ngày được nâng cao, đã huy động các nguồn lực ở tất cả các lĩnh vực, nhiều địa phương có cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ trong triển khai thực hiện (Nếu như năm 2017, Cuộc vận động chọn 107 điểm chỉ đạo, với 374 mô hình, công trình, phần việc thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động. Thì đến naỵ, năm 2018 đã tăng lên 202 điểm chỉ đạo, với 783 mô hình, công trình, phần việc thực hiện); chứng tỏ, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đi vào chiều sâu, ngày càng có sức lan tỏa, thiết thực, góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và giữ vững danh hiệu “Phường văn minh đô thị”, “Xã nông thôn mới” trên địa bàn thành phố.

– Cuộc vận động “Vì người nghèo” tiếp tục được các cấp, các ngành tích cực vận động, tham gia, thực hiện hiệu quả, thiết thực. “Quỹ vì người nghèo” 3 cấp của thành phố tiếp tục duy trì và phát triển, hiệu quả; trong năm đã vận động trên 16 tỷ 378 triệu đồng; đã kịp thời hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ công tác giảm nghèo, cứu trợ đồng bào, khắc phục thiên tai… tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

– Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp đồng tình, hưởng ứng, tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

– Tiếp tục tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới…

Các cuộc vận động, các phong trào trên được duy trì thường xuyên, rộng khắp và đi vào chiều sâu, mang lại kết quả thiết thực; ngày càng củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

 • Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về nội dung giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đã đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Mặt trận các cấp thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng của nhân dân; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại với công dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; việc tham gia góp ý, xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội có chuyển biến tích cực, ngày một tiến bộ; giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

 • Cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể – chính trị xã hội thành phố quan tâm thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tích cực phối hợp tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tôn giáo, dân tộc; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, họp mặt, thăm hỏi, tặng quà chúc mừng các tôn giáo, đồng bào dân tộc nhân các ngày lễ trọng; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo và tham gia các hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa thiết thực và ngày càng hiệu quả.
 • Mặt trận cũng đã chú trọng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, với phương châm hướng mạnh về cơ sở. Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy; đến nay Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hoàn thành đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy; thực hiện hợp nhất chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ tại 01 huyện; có 83/85 xã, phường đã bố trí trưởng khối vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ. Các đơn vị còn lại sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở.
 • Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên, phát huy tính sáng tạo của các đoàn viên, hội viên xây dựng các mô hình Dân vận khéo, các câu lạc bộ, các mô hình nhân dân tự quản, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, khuyến học, chăm sóc người có hoàn cảnh khó khăn… những hoạt động của các tổ chức thành viên của Mặt trận tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực và thực sự cần thiết đối với đời sống nhân dân.

Có thể khẳng định, những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố và các tổ chức thành viên là rất to lớn và quan trọng.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi trân trọng cảm ơn, ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên các cấp, góp phần cùng Đảng bộ thành phô hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm qua.

Kính thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, công tác Mặt trận cũng còn những tồn tại, hạn chế, đó là:

 • Công tác Mặt trận một số nơi chưa thực sự quyết liệt. Nội dung, phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân chưa theo kịp yêu cầu mới, có nơi chưa sát cơ sở, chưa nắm bắt, phản ánh và kiến nghị xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ở địa phương và cơ sở.
 • Một số phong trào thi đua, cuộc vận động từng lúc, từng nơi còn mang tính hình thức, phát triển chưa bền vững, chưa đi vào chiều sâu nên hiệu quả đạt được chưa cao.
 • Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên thành phố có lúc, có việc có mặt chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ. Một số nơi cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác Mặt trận, từ đó dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao.
 • Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội có kết quả bước đầu nhưng vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở một số nơi còn nhiều khó khăn, bất cập.
 • Trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ Mặt trận tuy có nâng lên nhưng chưa đồng đều, chưa theo kịp sự phát triển hiện nay.

Kính thưa các đồng chí,

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, tôi cơ bản nhất trí với các nội dung được nêu trong dự thảo Báo cáo và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tôi xin lưu ý một số điểm cần thực hiện tốt trong thời gian tới, như sau:

 • Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyên, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.
 • Tiếp tục đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận; tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc, những kiến nghị chính đáng, các khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng các tổ chức thành viên của thành phố đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu; trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, các mô hình làm ăn hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của thành phố.
 • Với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục hướng dẫn, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Chú ý những vấn đề cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời phát hiện sai sót, khuyết điểm để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa hoạt động giám sát và phản biện từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

 • Tập trung xây dựng tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp, phát huy dân chủ và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân, bám sát dân, gần dân hơn, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tham mưu kịp thời cho các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết tốt các yêu cầu chính đáng của nhân dân, góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên, đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, bảo đảm tính năng động, sáng tạo, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, báo chí và công luận, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, qua đó, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Chính quyền với nhân dân.
 • Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố, nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đúng tinh thần Công văn số 913 ngày 15/01/2018 của Thành ủy Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024”.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 các hoạt động đảm bảo trang trọng, ý nghĩa thiết thực, tiết kiệm.

 • Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành tăng cường quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; bảo đảm các điều kiện cơ bản, cần thiết để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào hiệu quả hơn nữa, thiết thực hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của thành phố trong thời gian tới.

Thưa quý đại biểu, thưa các đồng chí.

Nhiệm vụ năm 2019 đặt ra rất cao có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành Nghị quyết đại hội của Đảng bộ thành phố, tôi tin chắc rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2019 và những năm tiếp theo, xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ nhanh và bền vững.

Kính thưa các đồng chí,

Chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ kết thúc năm 2018, đón chào năm 2019 với niềm tin mới, thắng lợi mới.

Nhân dịp này, một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, chúc quý vị đại biểu, các đồng chí và gia đình năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.