Ban Đại Diện giáo hội Báp-tít Việt Nam thành phố Cần Thơ thăm và chúc tết Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

272

Ngày 15/01/2020, Mục sư Nguyễn Phan Cẩm Phượng, Trưởng Ban Ban Đại Diện giáo hội Báp-tít Việt Nam thành phố Cần Thơ đến thăm và chúc Tết Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ. Ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thân mật tiếp đoàn.

Ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp Đoàn.

Tại buổi tiếp, ông Tống Văn Nhịn cho biết, năm 2019 là một năm thắng lợi trong công tác Mặt trận các cấp thành phố. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2019. Theo đó, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước cũng như của Mặt trận. Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận đã đề ra; trọng tâm trong tháng này là  công tác chăm lo Tết và xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Ông Tống Văn Nhịn đánh giá cao trong năm 2019, công tác tôn giáo có nhiều sự kiện nổi bật, trong đó, Ban Đại Diện giáo hội Báp-tít Việt Nam thành phố Cần Thơ đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận thành phố. Cụ thể, như, các tôn giáo chung tay tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục dạy nghề, khám chữa bệnh nhân đạo, từ thiện; tết vì người nghèo… Thông qua các tổ chức tôn giáo, vai trò của Mặt trận được nâng cao, kết nối được nhiều tổ chức xã hội. Các tổ chức tôn giáo cũng đã đóng góp tích cực vào các phong trào chung của Mặt trận.

Nhân dịp này, ông Tống Văn Nhịn mong muốn trong thời gian tới Ban Đại Diện giáo hội Báp-tít Việt Nam thành phố Cần Thơ thực hiện tốt Luật tín ngưỡng tôn giáo, tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu mạnh./.

                                         Nguyễn Thanh Hùng