Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ bàn giao vật tư y tế cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Cần Thơ

18

Ngày 30/7/2020, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ dự bàn giao vật tư y tế cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Cần Thơ. Ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế thành phố dự và tiếp nhận vật tư y tế do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ trao.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ  bàn giao vật tư y tế cho lãnh đạo Sở Y tế thành phố

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đã bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố các trang thiết bị y tế, gồm: 3.000 khẩu trang, 200 bộ đồ bảo hộ phòng, chống dịch (7 món), 400 bộ đồ bảo hộ phòng, chống dịch (6 món) và 100 kính che mặt.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, cho biết: Trong thời gian qua, hệ thống chính trị thành phố đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn, khống chế dịch bệnh. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, thành phố đã và đang kiểm soát rất tốt tình hình dịch bệnh; để có thêm nguồn lực tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã kêu gọi, và vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài thành phố tích cực tham gia ủng hộ về vật chất, tinh thần, đồng hành với hệ thống chính trị thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19. Ông Nguyễn Ngọc Tâm cho biết: Các vật tư y tế trên do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ nhận được từ sự ủng hộ của tập thể các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong thành phố, thể hiện sự quan tâm, tiếp sức cho lực lượng y, bác sỹ trong công tác phòng, chống dịch; thể hiện tinh thần đoàn kết, truyền thống đồng lòng vượt qua khó khăn của dân tộc.

Ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế thành phố ghi nhận tình cảm, cảm ơn trước sự quan tâm ủng hộ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân, luôn quan tâm đóng góp, ủng hộ cho Ban chỉ đạo thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, và cam kết sử dụng nguồn lực này để mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết cho công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả./.

Nguyễn Văn Mun