BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA XÃ ĐÔNG THẮNG

32917

Kết quả nâng chất mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn xã Đông Thắng năm 2018

Kính thưa:

                    – Quý vị lãnh đạo các cấp,

                    – Quý vị đại biểu tham dự hội nghị.

Được sự cho phép của Ban tổ chức hội nghị, thay mặt đơn vị xã Đông Thắng, tôi xin trình bài Báo cáo kết quả nâng chất mô hình điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn xã năm 2018.

Kính thưa Hội nghị

Xác định vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” . Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng Kế hoạch nâng chất Mô hình điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018. Mô hình “Tuyến đường, sáng, xanh, sạch, đẹp”, gắn với  vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhằm góp phần cùng với Đảng bộ, Chính quyền tiếp tục củng cố, nâng chất và giữ vững Danh hiệu xã nông thôn mới, xã văn hóa – nông thôn mới, được Ban Thường vụ Đảng ủy đồng tình và thống nhất rất cao và triển khai đạt được một số kết quả như sau:

  1. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã  đã tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với Ủy ban nhân dân và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện 5 nội dung Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT, ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kế hoạch 62/KH-MTTQ-BTT ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ về nâng cao chất lượng 02 điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018; Kế hoạch số 04/KH-MTX-BTT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về nâng chất Mô hình điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kế hoạch số: 07/KH-MTX-BTT ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018. Kết quả triển khai trong nội bộ được 07 cuộc, có 245 lượt người dự.

  1. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

  Tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nâng chất Mô hình điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mô hình “Tuyến đường, sáng, xanh, sạch, đẹp”, gắn với vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung tuyên truyền các nội dung như: Vận động nhân dân phát hoang vệ sinh cảnh quan môi trường, trồng cây xanh tạo môi trường xanh, sạch, đẹp tại khuôn viên gia đình. Tham gia trồng hoa trên các tuyến lộ giao thông. Phối hợp với Hội phụ nữ tuyên truyền vận động hội viên thực hiện Mô hình 5 không, 3 sạch, vận động chị em hội viên thu gom xứ lý rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định. Vận động nông dân giảm bớt việc sử dụng các loại phân bón, thuốc hóa học trong sản xuất nông nghiệp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường; đồng thời sử dụng các loại phân bón hữu cơ và trồng những loại cây có năng suất chất lượng cao, thích ứng, thân thiện với môi trường,… được 12 cuộc, có hơn 720 lượt người dự.

          III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

  1. Mô hình “Tuyến đường, sáng, xanh, sạch, đẹp

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Chi bộ – Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận 05 ấp ( ấp Thới Hiệp 1, Thới Hiệp 2, Thới Hiệp, Thới Trung và Đông Mỹ) thực hiện Mô hình “Tuyến đường, sáng, xanh, sạch, đẹp” với chiều dài 9.960m, làm mới 489 cột cờ, 489 lá cờ Tổ quốc, mắc 489 bộ bóng đèn chiếu sáng và 9.960m dây điện toàn tuyến với tổng kinh phí: 202.596.000 đồng (Trong đó, Đoàn trường Đại học Công nghệ – Kỹ thuật Cần Thơ hỗ trợ 16.000.000 đồng, số còn lại nhân dân đóng góp 186.596.000 đồng và hơn 200 ngày công lao động do cán bộ Mặt trận xã, ấp, sinh viên Đoàn trường Đại học Công nghệ – Kỹ thuật Cần Thơ và nhân dân thực hiện.

  1. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuyên truyền vận động nhân dân phát hoang vệ sinh cảnh quan môi trường trên tuyến lộ 922 và các tuyến giao thông nông thôn dài hơn 15.000m. Trồng 3.800 Xanh, cây hoàng yến, vàng anh và các loại hoa, trị giá số tiền 55.400.000 đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Cấp 40 thùng đựng rác đặc ở những nơi công cộng, địa bàn đông dân cư và được thu gom xử lý rác đúng theo quy định.

Hiệu quả của Mô hình: Đã tạo cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm thông thoáng, sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn xã nhà thêm khởi sắc, tạo điều kiện cho người dân và các phương tiện lưu thông đi lại, vận chuyển mua bán hàng hóa thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật trự tại địa bàn dân cư. Góp phần nâng chất các tiêu chí nông thôn mới như: tiêu chí số 16 (về văn hóa), tiêu chí số 17 (về cảnh quan môi trường) và tiêu chí số 19.2 (về an ninh trật tự).

          Kính thưa hội nghị

– Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, các ngành, đoàn thể từ xã đến các ấp trong việc triển khai thực hiện nâng chất Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành quan tâm và từng bước trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân. Từ đó chất lượng Cuộc vận động tiếp tục được phát huy và nâng cao, đã huy động được sự đóng góp của người dân như: Hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để làm cầu, đường giao thông nông thôn; đóng góp tiền và ngày công lao động để thực hiện Mô hình, góp phần nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, xã văn hóa – nông thôn mới.

– Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động vẫn còn một số khó khăn hạn chế, do đặc điểm của xã trong phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nên thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, đời sống một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn nên tham gia đóng góp công sức, tiền của cùng Chính quyền địa phương thực hiện các công trình xây dựng chưa nhiều; một số ít hộ dân chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ, vừa là chủ thể phải tham gia thực hiện, vừa là người trực tiếp được hưởng thụ, từ đó cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của Cuộc vận động.

– Sự phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên có lúc chưa chặt chẽ, chưa phát huy đồng bộ trong thực hiện Cuộc vận động, một số ít thành viên Ban chỉ đạo của xã, Ban vận động ở khu dân cư chưa quan tâm đúng mức, còn trông chờ, chưa nêu cao ý thức tự lực tự cường, nhiều mô hình tốt chưa được phát huy và nhân rộng kịp thời.

Kính thưa hội nghị

Với kết quả đạt được nêu trên, chúng tôi tin rằng vẫn còn một số mặt hạn chế rất mong quý vị lãnh đạo và toàn thể quý vị đại biểu tham dự hội nghị đóng góp chia sẻ kinh nghiệm để trong thời gian tới chúng tôi thực hiện ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

Sau cùng xin kính chúc quý vị lãnh đạo cùng toàn thể quý vị đại biểu tham dự hội nghị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cám ơn!