Cần Thơ sơ kết 2 năm thực hiện đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”

447

Ngày 28/6/2017 Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì Hội nghị.

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy; Sở Thông tin Truyền thông thành phố, các đoàn thể chính trị – xã hội, lãnh đạo Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam 9 quận, huyện và hơn 30 phóng viên báo, đài phụ trách chuyên trang, chuyên mục thường xuyên cộng tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng tham dự.

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong 2 năm triển khai thực hiện Đề án, công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền của Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội, Báo Cần Thơ và Đài PT&THTP Cần Thơ được tăng cường và có nhiều đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã kiện toàn Ban Tuyên giáo của Ủy ban MTTQVN thành phố; xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở với 257 người; duy trì họp giao ban giữa Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội để trao đổi thông tin. Công tác nắm dư luận xã hội của hệ thống Mặt trận các cấp trong thành phố từng bước cải thiện, kịp thời phản ánh những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị – xã hội phối hợp với Báo Cần Thơ, Đài PT&TH thành phố thực hiện phát sóng trên 400 tin, 50 phóng sự, 6 phim tài liệu và hàng ngàn chuyên trang, chuyên mục phản ánh hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả được biểu dương và nhân rộng, góp phần động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đánh giá cao vai trò của các đoàn thể chính trị – xã hội, Báo Cần Thơ và Đài PT&THTP trong việc phối hợp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội trong thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội cùng những mô hình tiêu biểu từ các phong trào, các cuộc vận động được phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng cũng như phản ánh những vấn đề bức xúc của người dân được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp, phản ánh kịp thời với các lãnh đạo Đảng và chính quyền.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ trong thời gian tới, ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt đề nghị các đoàn thể chính trị – xã hội, Đài PT&TH Cần Thơ, Báo Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ như sau:

  1. Quan tâm kiện toàn và tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp nhằm thực hiện tt nhiệm vụ đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; công tác nắm bắt dư luận xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
  2. Tiếp tục phối hợp thực hiện các chuyên mục, chuyên trang giữa MTTQ Việt Nam thành phố với các đoàn thể chính trị – xã hội, đài PTTH Cần Thơ và báo Cần Thơ, tích cực tham gia viết bài gửi về trang webside của Mặt trận thành phố.
  3. Phối hợp tổ chức tập huấn, trang bị về kiến thức, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội nhằm thực hiện nhiệm vụ chính xác và kịp thời.
  4. Mở chuyên mục thu thập ý kiến của các tầng lớp Nhân dân trên trang thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam thành phố.
  5. Thực hiện tốt Chương trình phối hợp và quy chế phối hợp thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” với các đoàn thể chính trị – xã hội và cơ quan báo, đài; định kỳ có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm. Kịp thời phát hiện, đề xuất biểu dương và nhân rộng các tập thể và cá nhân thực hiện tốt đề án.

Dịp này đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã kêu gọi và mong muốn các cá nhân, đơn vị, các nhà báo, phóng viên báo, đài trên địa bàn thành phố tích cực tham gia giải báo chí toàn quốc “ Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Ngoài giải thưởng của Ban Tổ chức cuộc thi, Mặt trận Tổ quốc thành phố thưởng thêm cho các giải đã đạt ở cấp Trung ương như sau: giải A mỗi giải 3 triệu đồng; giải B mỗi giải 2 triệu; giải C mỗi giải 1 triệu đồng; giải khuyến khích mỗi giải 700 ngàn đồng. Ngoài ra tạo điều kiện hỗ trợ cho các tác giả đạt giải được ra Hà Nội để nhận thưởng.

Ban Tuyên giáo UBMTTQ Việt Nam TPCT