PHƯỜNG THUẬN AN, QUẬN THỐT NỐT TỔ CHỨC LẼ KHỞI CÔNG...

Sáng ngày 10/6/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận An tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn...

MẶT TRẬN CÁI RĂNG TỔ CHỨC LỄ RA MẮT MÔ HÌNH...

Sáng ngày 04/6/2020, Ban Thường trực  Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với Mặt trận phường Ba Láng tổ chức lễ...

Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố...

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm...

PHƯỜNG THỐT NỐT PHÁT ĐỘNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG...

Sáng ngày 01 tháng 6 năm 2020, tại Khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt...

THỐT NỐT TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG ...

Tiếp tục chuỗi các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025...

CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ...

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ô Môn phối hợp cùng phường Trường Lạc...

THỐT NỐT TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG 20 CĂN...

Tiếp tục chuỗi các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025...

MẶT TRẬN QUẬN CÁI RĂNG HỖ TRỢ CHỮA BỆNH CHO 02...

          Sáng ngày 22/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cái Răng phối hợp với Mặt trận Tố quốc phường Tân...

Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam quận Cái Răng tổ chức...

Sáng ngày 22/5/2020, tại nhà của bà Võ Thị Đẹp, địa chỉ khu vực Thạnh Hưng, phường Phú Thứ. Ban Thường trực Ủy ban...

Mặt trận quận Cái Răng tổ chức giám sát việc hỗ...

Từ ngày 18 đến 21 tháng 5 năm 2020 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cái Răng tổ chức thành lập...
- Advertisement -