Hướng dẫn 13/HD-MTTQ-BTT tuyên truyền kết quả kinh tế – xã hội năm 2019,...

1. HD 13- truyên truyefn kết quả phát triển KT-XH.signedDownload

Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung...

7. KH 72- tuyên truyền về biên giới đất liền VN-TQ-CPC-Lào.signedDownload

Kế hoạch công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 trong hệ thống Mặt...

6. KH 71- cong tac tuyen truyen bien dao 2020.signedDownload

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (KH số: 70/KH-MTTQ-BTT)

5. KH 70- tuyên truyền phòng chống dịch.signedDownload

Hướng dẫn 09 Hoạt động tết Cholchnamthmay 2020

1. HD 09- Tết cholchnamthmay.signedDownload

Kế hoạch Giám sát phòng chống tham nhũng năm 2020 (KH số: 69/KH/MTTQ-BTT)

7. KH 69- giám sát phòng chống tham nhũng.signedDownload

Công văn (447/MTTQ-BTT) Về việc rà soát, đề nghị hỗ trợ nhân sĩ, trí...

5, CV 447- hỗ trơ nhân sĩ trí thứcDownload

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của ...

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  Số:  222/QĐ-MTTW CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        ...

HƯỚNG DẪN Nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2020 của...

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM BAN THƯỜNG TRỰC Số: 18/HD-MTTW-BTT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Công văn Về việc đón đọc chuyên trang “Đại đoàn kết”

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN TUYÊN GIÁO ...

Xem Nhiều Nhất