KẾ HOẠCH Giám sát công tác tiếp nhận, quản lý và phân phối nguồn...

10. KH 82- giám sát công tác tiếp nhận, ủng hộ phòng chống dịch COVID19.signedDownload

Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung...

7. KH 72- tuyên truyền về biên giới đất liền VN-TQ-CPC-Lào.signedDownload

Kế hoạch công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 trong hệ thống Mặt...

6. KH 71- cong tac tuyen truyen bien dao 2020.signedDownload

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (KH số: 70/KH-MTTQ-BTT)

5. KH 70- tuyên truyền phòng chống dịch.signedDownload

Kế hoạch Giám sát phòng chống tham nhũng năm 2020 (KH số: 69/KH/MTTQ-BTT)

7. KH 69- giám sát phòng chống tham nhũng.signedDownload

Kế hoạch Thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các...

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAMTHÀNH PHỐ CẦN THƠBAN THƯỜNG TRỰC                ...

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” Từ...

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN THƯỜNG TRỰC Số:  24 /KH-MTTQ-BTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Kế hoạch hoạt động tháng 8/2018 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam thành...

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN THƯỜNG TRỰC   Số:       /KH-MTTQ-BTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực...

    ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN THƯỜNG TRỰC   Số: 258/MTTQ-BTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Xem Nhiều Nhất