Công tác chăm lo cho người nghèo năm 2017 góp phần giảm nghèo bền vững

295

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo” do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhiều năm qua, công tác giảm nghèo luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và toàn xã hội quan tâm. Từ đó, đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, ưu tiên đầu tư nguồn lực nhằm giúp hộ nghèo trên địa bàn thành phố có điều kiện thoát nghèo bền vững.

Trong năm 2017, quỹ “Vì người nghèo” 03 cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận được trên 26 tỷ 600 triệu đồng; chương trình an sinh xã hội ở các địa phương tiếp nhận được 52 tỷ 164 triệu đồng. Từ các nguồn quỹ này đã xây dựng và sửa chữa 1.031 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hàng ngàn hộ nghèo được hỗ trợ về vốn và tư liệu sản xuất, hàng chục nghìn công trình dân sinh được xây mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-UBMTTQVN ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã phối hợp liên tịch cùng với chính quyền cùng cấp, hiệp thương phân công các tổ chức thành viên cùng tham gia hỗ trợ bằng nhiều hình thức giúp hộ gia đình nghèo thoát nghèo bền vững. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân ở cả 630/630 khu dân cư nhằm nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta “tương thân, tương ái”, “nhường cơm sẻ áo”, mỗi người đóng góp một phần để tham gia giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Song song với các hoạt động hỗ trợ quà tết, xây dựng nhà, khám chữa bệnh, hỗ trợ học tập, trợ cấp khó khăn…, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ còn hướng dẫn hộ nghèo được vay vốn; đào tạo nghề, giải quyết việc làm với phương châm: Tất cả các hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn đều được Mặt trận và các tổ chức thành viên hỗ trợ, giúp đỡ. Trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn thành phố đã xây dựng 36 mô hình điểm (trong đó có 25 mô hình về giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ; 11 mô hình về công tác an sinh xã hội) tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn từ các chương trình cho vay, hỗ trợ con giống, cây trồng, nhất là phát huy vai trò các hội đoàn như Hội Liên Hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó, có thể kể qua một số mô hình, cách làm cụ thể được xem là nổi bật năm 2017 mô hình của Ủy ban MTTQ Việt Nam Xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ về vận động giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình góp phần giảm 90 hộ nghèo; hay mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long, huyện Phong Điền về nâng chất CLB lên Hợp tác xã làm vườn trồng vú sữa 26,8 ha đạt hiệu quả kinh tế cao góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân…

Bằng những việc làm thiết thực trên của Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị xã hội đã góp phần cùng với thành phố giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,55%; thực hiện giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều không đơn thuần chỉ là giúp người dân đủ cơm ăn, áo mặc, mà còn là việc phải đảm bảo để mọi người có thể tiếp cận được đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu về: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin…..

Mô hình trồng cây mướp xen canh lúa giúp giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình của hộ dân ấp Trường Khánh, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai

Đạt được kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố, trong đó có vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Trong thời gian tới, để công tác giảm nghèo bền vững tại thành phố Cần Thơ tiếp tục được được thực hiện tốt ngoài sự nỗ lực vươn lên của bản thân người nghèo, rất cần có sự đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững của thành phố.

Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố