HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP

62

Thực hiện Kế hoạch số 13 /KHPH-MTTQ-HCTĐ, ngày 16 tháng 4 năm 2020 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ về việc phối hợp thực hiện Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận Ô Môn tổ chức hiến máu tình nguyện trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp và trong nhân dân;

Qua 2 ngày tổ chức tại 3 điểm (ngày 07/5/2020 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; ngày 08/5/2020 tại Ủy ban nhân dân phường Thới An và Ủy ban nhân dân phường Thới Long) đã tiếp nhận được 138 đơn vị máu, trong đó hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hiến được 75 đơn vị máu.

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trường Lạc tham gia hiến máu tình nguyện

Qua đó đã thể hiện tình thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đang cần máu, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác vận động hiến máu tình nguyện.

                      Hồ Minh Khương – PCT Ủy ban MTTQ quận Ô Môn