KẾ HOẠCH Giám sát công tác tiếp nhận, quản lý và phân phối nguồn vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020

146