LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 CỦA CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Từ ngày 31/8 đến ngày 06/9/2020)

68

– Thứ hai ngày 31/8/2020:

+ 5g30: Thường trực, Trưởng, phó Văn phòng và các ban: Viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố; 6g30 viếng Tượng đài Bác Hồ (xe 5g00 xuất phát tại cơ quan).

+ 7g30: Thường trực dự Lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Điểm tại hội trường Thành ủy.

+ 9g30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm dự họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tại Văn phòng Thành ủy.

+ 13g30: Đồng chí Tống Văn Nhịn dự hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức lao động thành phố lần thứ V, giai đoạn 2015-2020, do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức. Điểm tại hội trường Nhà Văn hóa lao động thành phố.

– Thứ ba ngày 01/9/2020:

  + 8g00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm cùng đoàn Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng theo chương trình giám sát, kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2020. Điểm tại Quận ủy Cái Răng.

+ 8g00: Đồng chí Tống Văn Nhịn dự họp mặt Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, do UBND quận Ninh Kiều tổ chức. Điểm tại hội trường Quận ủy Ninh Kiều.

 + 14g00: Hội ý Thường trực.

– Thứ tư ngày 02/9/2020:

   + CBCC cơ quan nghỉ lễ 02/9

   + Trực lễ 2.9 : Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Loan, Duy.

– Thứ năm ngày 03/9/2020:

  + 8g00: Ban Thường trực họp xét hỗ trợ nhân sĩ, trí thức khó khăn năm 2020

– Thứ sáu ngày 04/9/2020:

+ 8g00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm dự họp triển khai kế hoạch hoạt động Tết quân dân năm 2021. Điểm tại UBND huyện Thới Lai.

+ 14g00: Đồng chí Tống Văn Nhịn họp Tiểu ban phục vụ Đại hội và các Tổ giúp việc. Điểm tại Văn phòng thành ủy.

– Thứ bảy ngày 05/9/2020: 

 +  Dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú thành phố.– Chủ nhật ngày 06/9/2020: