Lịch làm việc tuần 11 (từ ngày 16-22/3/2020)

53

– Thứ hai ngày 16/3/2020:

     + 7g15: Cán bộ, công chức cơ quan chào cờ đầu tuần.

     + 8g00: Đồng chí Nguyễn Văn Mun tham gia xét xử tại Tòa án.

– Thứ ba ngày 17/3/2020:

+ 9g00: Đ.c Tống Văn Nhịn và Văn phòng tiếp đoàn kiểm tra công tác Phòng cháy chữa cháy tại cơ quan.

     + 09g00: Hội nghị trực tuyến Phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp BTT.

– Thứ tư ngày 18/3/2020:

     + 14g : Tất cả đảng viên dự lễ kết nạp đảng viên mới tại phòng họp BTT.

     +  16g00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm tham gia Hội đồng Xổ số kiến thiết.

– Thứ năm ngày 19/3/2020:

     + 8g00: Tập huấn hướng dẫn sử dụng và cài đặt phần mềm kế toán Quỹ “Vì người nghèo”. Điểm tại phòng họp Ban Thường trực (02 ngày).

     + 14g00: Đ/c Nguyễn Ngọc Tâm, Tống Văn Nhịn và Văn phòng: làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều tại MTTQ quận Ninh Kiều về việc sáp nhập đơn vị hành chính phường Tân An, quận Ninh Kiều.

– Thứ sáu ngày 20/3/2020:

+ 8g00: Đ/c Nguyễn Thúy Hằng dự hội nghị sơ kết công tác Phật sự quý 1/2020 của BTS Phật giáo thành phố. Điểm tại  Văn phòng BTS Phật giáo.

     + 07g30: Đ/c Nguyễn Ngọc Tâm họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

+ 14g : Hội ý Thường trực.

– Thứ bảy ngày 21/3/2020:– Chủ nhật ngày 22/3/2020: