Lịch làm việc tuần 19 (từ ngày 11-17/5/2020)

51

– Thứ hai ngày 11/5/2020:

+ 7g00: Đồng chí Nhịn, Trực, Hằng kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2020 tại Bệnh viện đa khoa thành phố.

+ 7g30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Sinh Nhựt  dự họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại hội trường Văn phòng HĐND thành phố.

+ 14g00: Họp Ban Thường trực.

– Thứ ba ngày 12/5/2020:

+ 7g00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm dự Đại hội điểm Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

+ 7g00: Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng tham gia Đoàn khảo sát kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện Phong Điền.

+ 8g00: Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng dự lễ bàn giao chức vụ của Ban đại diện Hội thánh Cao Đài thành phố.

+ 13g30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm dự hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Văn phòng Thành ủy.

– Thứ tư ngày 13/5/2020:

+ 7g00: Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng tham gia Đoàn khảo sát kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại quận Ô Môn.

+ 7g30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm dự hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Văn phòng Thành ủy.

+ 8g00: Ban Phong trào và DT-TG phối hợp Tập đoàn T&T trao quà cho hộ nghèo tại huyện Cờ Đỏ.

+ 13g30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Thúy Hằng, Ngọc Hà dự hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành đối với  văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại hội trường các ban xây dựng Đảng Thành ủy.

+ 14g30: Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng, Hà dự hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại hội trường Thành ủy Cần Thơ (giấy mời Bí thư và Phó Bí thư chi bộ).

– Thứ năm ngày 14/5/2020:

+ 7g00: Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng tham gia Đoàn khảo sát kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện Cờ Đỏ.

+ 8g00: Đồng chí……………………. làm việc với Mặt trận huyện Vĩnh Thạnh; 13g30 làm việc với Mặt trận quận Thốt Nốt.

+ 13g30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm dự hội nghị thông qua Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Văn phòng Thành ủy.

– Thứ sáu ngày 15/5/2020:

+ 7g30: Đồng chí Đinh Trung Trực dự hội nghị giao ban an ninh tư tưởng tháng 5/2020. Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáo Thành ủy.

+ 7g30: Đồng chí Tống Văn Nhịn dự hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Văn phòng Thành ủy.

+ 8g00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Đinh Trung Trực, Nguyễn Văn Mun dự hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại hội trường các ban xây dựng Đảng Thành ủy.

+ 14g30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm dự hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố. Điểm tại hội trường Thành ủy.

+ 15g30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Điểm tại hội trường Thành ủy.

– Thứ bảy ngày 16/5/2020:

– Chủ nhật ngày 17/5/2020: