Lời kêu gọi Ủng hộ cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và vận động toàn dân cứu trợ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra năm 2016

236