MTTQ VIỆT NAM TP. CẦN THƠ VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM

81

Thực hiện Hướng dẫn số 23 /HD-MTTW-BTT ngày 24/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT ngày 27/8/2020 về việc tổ chức các hoạt động, họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Theo đó, thành phố chỉ đạo thông qua các hoạt động nhằm tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng thực hiện các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội; hoạt động phải thiết thực, cụ thể, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

MTTQ Việt Nam huyện Cờ đỏ khởi công thực hiện công trình cấp huyện

Trước đó, ngày 16/3/2020  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch số 75/KH-MTTQ-BTT phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau phát động có 5 tổ chức thành viên và 9 quận, huyện đăng ký 24 công trình, phần việc chào mừng cấp thành phố và 309 công trình, phần việc của các tổ chức thành viên cấp huyện và MTTQ Việt Nam cấp xã đăng ký thực hiện…

Qua báo cáo nhanh của quận, huyện và tổ chức thành viên cấp thành phố có 13/24 công trình, phần việc hoàn thành, còn lại đang thực hiện đạt trên 70% tiến độ, tiêu biểu như: Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Hội Nông dân thành phố, Liên minh HTX thành phố…; công trình, phần việc của các tổ chức thành viên cấp huyện và MTTQ Việt Nam cấp xã đã có nhiều đơn vị hoàn thành, điển hình như: Ô Môn  12/12, Bình Thủy 8/10, Ninh Kiều 75/83, Cờ Đỏ 57/83 công trình, phần việc đã hoàn thành…. Từ những công trình, phần việc đó đã có 318 căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng mới, từ đầu năm đến nay quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp thành phố vận động đạt 5.144.000.000 đồng (trong đó, thành phố vận động 2.097.267.262 đồng), hàng chục cây cầu và tuyến đường nông thôn được xây dựng mới với kinh phí hàng chục tỷ đồng,  nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được nhân rộng góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đô thị thêm khởi sắc, kinh tế, xã hội phát triển, đời sống ngày càng ổn định hơn, sức mạnh đại đoàn kết được phát huy. Về công trình cấp thành phố, Thành phố đã tổ chức khởi công công trình xây dựng 90 căn nhà đại đoàn kết trên địa bàn thành phố, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng từ nguồn “Quỹ vì người nghèo” thành phố.

Công trình Xây dựng tuyến đèn đường của MTTQ Việt Nam quận Ô Môn

Từ nay đến 18/11/2020, theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hệ thống Mặt trận thành phố tập trung tổ chức các hoạt động chào mừng, ngoài việc hoàn thành các công trình, phần việc đã đăng ký, tổ chức kiểm tra, khảo sát công nhận, gắn bảng công trình, cần tập trung hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, ở cấp xã; tổ chức họp mặt ôn truyền thống gắn với tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, tôn vinh những người có nhiều cống hiến to lớn cho công tác Mặt trận cấp huyện, thành phố./.

Sinh Nhựt