PHONG ĐIỀN HIỆP THƯƠNG BẦU CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN NHIỆM KỲ 2019 – 2024

67

Sáng ngày 20/8/2020, tại hội trường khối đoàn thể huyện Phong Điền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ huyện lần thứ V để hiệp thương bổ sung ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024.

          Đến dự có Ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. Ông Đào Ngọc Chi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, Bí Thư Huyện ủy Phong Điền và các vị đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban xây dựng Đảng, các vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024.

          Hội nghị đã thông qua Công văn số 07-CV ngày 20/7/2020 về công tác cán bộ của Đảng Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, văn bản giới thiệu của cấp ủy Đảng về việc kiện toàn, giới thiệu nhân sự hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Đào Ngọc Chi – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

Thông qua quy trình hiệp thương bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện được quy định tại điều lệ MTTQ Việt Nam và quy định của Đảng về công tác cán bộ

          Bí thư Huyện ủy Ông Đào Ngọc Chi phát biểu chúc mừng kết quả hội nghị hiệp thương thống nhất bầu bổ sung 06 Ủy viên Ủy ban và cử Bà Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

  Nguyễn Kim Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền