PHƯỜNG THỐT NỐT HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG

20

Nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng khu vực Long Thạnh 1 không còn hộ nghèo năm 2020. Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thốt Nốt tổ chức thăm và hỗ trợ vốn cho 02 hộ nghèo gồm hộ Ông Đinh Quốc Cường và hộ Bà Kiều Kim Duyên, ngụ khu vực Long Thạnh 1 với tổng số tiền là 10.000.000 đồng (5.000.000 đồng/hộ) làm vốn buôn bán nhỏ để vươn lên thoát nghèo cuối năm 2020.

Tham dự có Ông Thạch Trần Xuân Hồng – Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam phường Thốt Nốt; Nguyễn Thanh Tuấn – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu vực Long Thạnh 1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể phường và khu vực Long Thạnh 1 cùng 02 hộ nghèo được hỗ trợ vốn.

Hiện nay, trên địa bàn phường có 24 hộ nghèo và 113 hộ cận nghèo. Đầu năm 2020, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam phường đã triển khai nhiều chính sách, giải pháp để hỗ trợ, chăm lo cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; cụ thể: đã phối hợp vận động và cấp phát 1.241 phần quà; gạo 11.710 kg gạo với tổng với số tiền 727.300.000 đồng, phát cho 1.241 lượt người nghèo, cận nghèo…; phối hợp vận động Quỹ “An sinh xã hội” được 62.000.000 đồng, Quỹ “Vì người nghèo” 26.190.000 đồng; xây dựng mới 04 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 275.500.000 đồng và sửa chữa 05 căn, trị giá 82.600.000 đồng cho các hộ nghèo. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Thạch Trần Xuân Hồng – Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam phường Thốt Nốt hỗ trợ vốn cho hộ nghèo Đinh Quốc Cường

Ông Thạch Trần Xuân Hồng – Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam phường Thốt Nốt hỗ trợ vốn cho hộ nghèo Kiều Kim Duyên

Tại đây, Ông Thạch Trần Xuân Hồng – Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam phường Thốt Nốt đã động viên tinh thần 02 các hộ gia đình cố gắng chí thú làm ăn, vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và không để tái nghèo. Đồng thời, đề nghị các ban, ngành đoàn thể phường và khu vực tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm lo cho người nghèo trên địa bàn góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập đảm bảo hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu và khu vực không còn hộ nghèo theo kế hoạch vào cuối năm 2020.

MAI MINH HUY – PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG THỐT NỐT