PHƯỜNG THỐT NỐT PHÁT ĐỘNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” NĂM 2020

90

Sáng ngày 28 tháng 02 năm 2020, tại Khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thốt Nốt phối hợp với Ban Công tác Mặt trận 05 Khu vực tổ chức Lễ phát đăng ký thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020 đến 6.437 hộ với 21.592 nhân khẩu trên địa bàn phường. Tham dự Lễ phát động có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu vực Long Thạnh 1, Trưởng Ban Công tác Mặt trận 05 khu vực, các ban, ngành, đoàn thể khu vực Long Thạnh 1.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu vực Long Thạnh 1, Trưởng Ban Công tác Mặt trận 05 khu vực, các ban, ngành, đoàn thể khu vực Long Thạnh 1 tại buổi lễ phát động   

Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các tầng lớp nhân dân trong phường hưởng ứng tích cực, góp phần nâng chất phường văn minh đô thị cũng như đời sống của người dân trên địa bàn phường. Cuộc vận động đã được triển khai sâu rộng đến từng hộ dân theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, kịp thời điều chỉnh phù hợp với chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình cổ vũ, động viên nhân dân tích cực sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Đồng thời, đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp trí tuệ, sức người, sức của xây dựng giao thông nông thôn, nhà đại đoàn kết….; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bám sát 05 nội dung cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường còn tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước của khu vực; sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; tích cực phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; mỗi hộ gia đình có trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn… Có thể khẳng định, cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của phường góp phần giữ vững phường văn minh đô thị./.

            Mai Minh Huy – Phó Chủ Tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thốt Nốt