PHƯỜNG THỐT NỐT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG THỐT NỐT LẦN THỨ 3, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

18

Chiều ngày 15/07/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thốt Nốt tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thốt Nốt lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024; sơ kết công tác Mặt trận; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 06 tháng đầu năm 2020; qua đó, triển khai chương trình phối hợp, thống nhất hành động 06 tháng cuối năm 2020.

Đến tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Hữu Đức – Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận Thốt Nốt, Ông Đỗ Văn Lý – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Ông Ông Lý Đạt – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND phường Ông Thạch Trần Xuân Hồng – UVTV – Trưởng khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể phường; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Sáu tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả khả quan. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động đã được các tổ chức thành viên nhiệt tình hưởng ứng tạo thành phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân. Nổi bật là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác chăm lo giúp đỡ người nghèo… Cụ thể: xây dựng 03 tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Lương Thế Vinh và tuyến đường Rạch Ranh đạt tiêu chí “Văn minh – An toàn – Thân thiện”, tổng chiều dài 1.030m với kinh phí 150.000.000 đồng; xây dựng mới 01 cây Cầu Kênh Hàng Gáo trị giá 138.000.00 đồng; nạo vét 7.004 m3 đất Kênh Rạch Cái Tiến; cấp phát 1.241 phần quà, 11.710 kg gạo, trị giá 727.300.000 đồng; vận động Quỹ “An sinh xã hội” 25.000.000 đồng, Quỹ “Vì người nghèo” 21.190.000 đồng; cất mới và sửa chữa 07 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 218.100.000 đồng; phát động điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại khu vực Long Thạnh A; tổ chức 02 cuộc Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Song song với nhiệm vụ trên, tổ chức giám sát 05 cuộc, tại 05 khu vực về việc cấp phát hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Kết quả đã hỗ trợ cho 1.136 đối tượng, với số tiền là 1.306.500.000 đồng; tổ chức 01 cuộc Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt. Ban giám sát đầu tư công cộng thực hiện giám sát một số công trình xã hội hóa các tuyến đường bê tông… Tại hội nghị, đã kiện toàn, bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Nguyễn Hữu Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thốt Nốt  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ông Nguyễn Hữu Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thốt Nốt đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức tốt ngày lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ của Cấp ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo các thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp trên địa bàn phường; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ của Cấp ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân; phối hợp các thành viên chọn những nội dung cụ thể, phù hợp để phát động, thực hiện các phong trào, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn phường.

MAI MINH HUY – PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG THỐT NỐT