QUẬN BÌNH THỦY THĂM, CHÚC MỪNG CÁC BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO HÒA HẢO TRÊN ĐỊA BÀN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY KHAI ĐẠO PHẬT GIÁO HÒA HẢO (18/5 năm Kỷ Mão 1939- 18/5 năm Canh Tý 2020)

14

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939, 18/5 năm Canh Tý 2020), Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo quận Bình Thủy do bà Phan Thị Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Bình Thủy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo tại các phường trên địa bàn quận.

Tại các nơi đoàn đến thăm, thay mặt Ban chỉ đạo công tác tôn giáo quận Bình Thủy, bà Phan Thị Nguyệt phát biểu chúc mừng Ban Trị sự, các vị chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn nhân dịp lễ trọng của toàn đạo, đồng thời cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực của đồng bào có đạo nói chung và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo nói riêng trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là công tác an sinh xã hội. Những đóng góp của Ban Trị sự và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo thời gian qua đã khẳng định đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, luôn lấy việc báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành, phối hợp chặt chẽ với các tôn giáo bạn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”. Tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội tại địa phương như sửa chữa nhà, nâng cấp đường giao thông nông thôn, hỗ trợ bếp ăn từ thiện của các bệnh viện v.v được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ, góp phần tích cực trong việc tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Cũng nhân dịp này, bà Phan Thị Nguyệt thông tin nhanh về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời kêu gọi đồng bào có đạo nói chung, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, tiếp tục tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.                

 Bà Phan Thị Nguyệt – UV.BTV Quận ủy- PCT. TT. UBND quận Bình Thủy thăm và tặng quà BTS PGHH phường Trà Nóc.

Thay mặt Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các phường cảm ơn sự quan tâm của chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể các cấp trong quận đồng thời thông tin cho đoàn những việc đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2020 và một lần nữa khẳng định từng thành viên trong Ban trị sự sẽ gương mẫu thực hiện và vận động bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền và Mặt trận phát động.

Huỳnh Thị Lài