Thông Tin Liên Hệ

Thông tin liên hệ Cán bộ công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ

01.

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TÂM

Chức vụ: Chủ tịch – Phụ trách chung

Số điện thoại: 0908 655 757

Email: tamngocnguyen78.btgct@gmail.com

 

02.

Họ và tên: TỐNG VĂN NHỊN

Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực, Phụ trách Văn phòng

Số điện thoại: 0913 683 964

Email: tvnhin@cantho.gov.vn

 

03.

Họ và tên: ĐINH TRUNG TRỰC

Chức vụ: Phó Chủ tịch  – Phụ trách DCPL – Tuyên giáo

Số điện thoại: 0909 522 388

Email: dinhtrungtruc@gmail.com

 

04.

Họ và tên: NGUYỄN THÚY HẰNG

Chức vụ: Phó Chủ tịch – Phụ trách Ban Phong trào – DTTG

Số điện thoại: 0918 684 872

Email: hangmttqct@gmail.com

 

05.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT

Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng

Số điện thoại: 090 7 464 556

Email: thanhnguyetn74@gmail.com

 

07.

Họ và tên: TRẦN NGỌC HÀ

Chức vụ: Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào – DTTG

Số điện thoại: 0917 403 006

Email: ngochamtct@gmail.com

 

08.

Họ và tên: TẠ QUANG TRUNG

Chức vụ: Trưởng Ban DCPL – Tuyên giáo

Số điện thoại: 0918 238 709

Email: trungmttq@gmail.com

 

09.

Họ và tên: NGUYỄN VĂN MUN

Chức vụ: Phó Ban DCPL – Tuyên giáo

Số điện thoại: 0939 049 289

Email: nguyenvanmun@gmail.com

 

10.

Họ và tên: PHẠM THỊ THU HIÊN

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Số điện thoại: 0903 980 004

Email: phamthithuhien1977@gmail.com

 

11.

Họ và tên: LÊ NGUYỄN SINH NHỰT

Chức vụ: Chuyên viên văn phòng

Số điện thoại: 0909 979 745

Email: sinhnhut1977@gmail.com

12.

Họ và tên: DƯ ĐỨC HIỀN

Chức vụ: Chuyên viên tổng hợp

Số điện thoại: 0913 185 085

Email: djhien@gmail.com

 

13.

Họ và tên: LÝ THỊ LIÊN HOA

Chức vụ: Chuyên viên ban DCPL – Tuyên giáo

Số điện thoại: 0907 829 171

Email: lienhoa1967@gmail.com

 

14.

Họ và tên: NGUYỄN THANH HÙNG

Chức vụ: Chuyên viên ban Phong trào – DTTG

Số điện thoại: 0918 062 476

Email: thanhhungmttp@gmail.com

 

15.

Họ và tên: HOÀNG HÀ GIANG

Chức vụ: Chuyên viên ban Phong trào – DTTG

Số điện thoại: 0983 943 977

Email: 1985hhgiang@gmail.com

16.

Họ và tên: BẠCH THỊ CHÚC XUÂN

Chức vụ: Chuyên viên ban DCPL – Tuyên giáo

Số điện thoại: 0795 830 830

Email: chucxuanmtct@gmail.com

17.

Họ và tên: CHÂU THỊ NGỌC BÍCH

Chức vụ: Chuyên viên văn phòng (Văn thư lưu trữ)

Số điện thoại: 0947 521 725

Email: chauthingocbich725@gmail.com

18

Họ và tên: VÕ MINH HOÀNG

Chức vụ: Lái xe

Số điện thoại: 0919 099 786

Email: vominhhoang1224@gmail.com

19.

Họ và tên: HÀ TRIỆU DUY

Chức vụ: Lái xe

Số điện thoại: 0943 143 938

Email: hatrieuduy1974@gmail.com