THỐT NỐT PHÁT ĐỘNG MÔ HÌNH ĐIỂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH NĂM 2020

68

Sáng ngày 10 tháng 03 năm 2020, điểm tại Khu vực Tân Lợi 1, phường Tân Hưng; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thốt Nốt phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng và Ban Công tác Mặt trận Khu vực Tân Lợi 1 tổ chức Lễ phát động mô hình “Xử lý rác thải tại gia đình và thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật”. Tham dự Lễ phát động có Bà Bùi Thị Hồng Đào – UVBTVQU, Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể quận; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng, các ngành đoàn thể phường, khu vực và gần 80 bà con tại khu dân cư Tân Lợi 1.

Bà Bùi Th Hng Đào (ngưi th hai bên trái)– UVBTVQU, Trưng Ban Dân vn – Ch tch y ban MTTQ Vit Nam qun cùng lãnh đo các ban, ngành, đoàn th qun, phưng và khu vc Tân li 1, phưng Tân Hưng tại buổi lễ phát động

Để cuộc vận động lan tỏa trên địa bàn quận, Bà Bùi Thị Hồng Đào phát động đển Ủy ban MTTQ Việt Nam 09 phường, 45 khu dân cư và các tổ chức thành viên hưởng ứng thực hiện 05 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”; trong đó, có nội dung đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Qua đó, đề nghị lãnh đạo phường tập trung, hướng dẫn cụ thể về cuộc vận động này để người dân trong khu khu vực thực hiện một cách hiệu quả, sáng tạo và nhân rộng đến các khu vực còn lại. Đồng thời, cũng mong muốn người dân trong khu vực tiếp tục chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Sau lễ phát động, các đại biểu đã đi dọc các tuyến đường thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bỏ vào bể chứa tiêu chuẩn đặt tại các điểm nút giao cắt, từ đó tạo môi trường xanh, sạch, an toàn…

           Nguyễn Thanh Phong – UVTT.Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thốt Nốt