ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN PHONG ĐIỀN CHUNG SỨC VÌ “MÔI TRƯỜNG, SÁNG, XANH, SẠCH, ĐẸP”

10

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’, những năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền thường xuyên quan tâm chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ , đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về việc bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần làm cho diện mạo nông thôn mới Phong Điền ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đăng ký 38 mô hình.

Chung tay vì môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp’’, Qua đó, đã được nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, được nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, điển hình là tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” Ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa; Ấp Nhơn Lộc 2A, thị trấn Phong Điền; mô hình thu gom và xử lý rác thải của Ban công tác Mặt trận ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân có 175 hộ dân tham gia.

Ngoài ra, một số đơn vị xã, thị trấn, các tổ chức thành viên các cấp còn có mô hình: Trồng cây xanh tại khuôn viên nhà, hai bên đường, xây hộc đốt rác, thùng chứa rác phân hủy (Compop)… điển hình như: Phụ Nữ huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, thành viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường với phong trào “5 không, 3 sạch’’ các cấp hội đã tổ chức và duy trì hoạt 07 mô hình có gần 210 thành viên tham gia “Nói không với túi nilon’’.

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh huyện với phong trào “Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu’’. Đã xây dựng 4000 km đường và trồng 200 cây sao, 1000 cây bần tại 2 xã Nhơn nghĩa; xã Mỹ Khánh. Tổng kinh phí trên 58 triệu đồng (Từ nguồn xã hội hóa).

Đây là những mô hình không chỉ tạo cảnh quan “Sáng, xanh, sạch, đẹp” mà còn góp phần chống sạt lỡ tại tuyến sông, nhằm thực hiện tốt với việc “Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu’’ trên địa bàn huyện. Từ những mô hình mang lại hiệu quả của các tổ chức thành viên, đã góp phần thay đổi nhận thức trong nhân dân; việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhiều hộ dân trước đây chưa ý thức tốt còn xã rác ra lề đường, nay đã bỏ rác đúng nơi quy định; tích cực dọn dẹp xung quanh nhà, ngõ, bếp, làm cho môi trường sạch đẹp hơn, tham gia cùng với chính quyền địa phương kè mé, trồng bần chống sạt lỡ…

Thời gian tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phong Điền tích cực chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, thực hiện và duy trì thường xuyên, có hiệu quả các mô hình “Chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu’’. Đồng thời, huy động cộng đồng dân cư cùng chung tay giữ gìn môi trường, xây dựng thói quen của người dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng khu dân cư “ Bảo vệ môi trường, Sáng, xanh, sạch, đẹp’’.

             Nguyễn Kim Thanh PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền