ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN CÁI RĂNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019-2024

104

Sáng ngày 21 tháng 08 năm 2020, tại Hội trường 1 Quận ủy Cái Răng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cái Răng tổ chức Hội nghị lần thứ 3, hiệp thương, bổ sung thay thế Ủy viên – Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cái Răng nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Lê Đức Toàn, Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đến dự Hội nghị có Ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ; Ông Lê Đức Toàn, Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận…

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cái Răng khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 có 62 vị Ủy viên, Ban Thường trực hiện có 02 vị. Từ đầu nhiệm kỳ nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận có nhiều thay đổi do một số vị nghỉ hưu, một số vị chuyển công tác khác. Nhằm thay thế, bổ sung các vị Ủy viên để hoạt động của Mặt trận quận hoạt động hiệu quả hơn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cái Răng tổ chức Hội nghị nghiệp thương cho thôi 08 Ủy viên và hiệp thương, bổ sung, thay thế 08 vị ủy viên mới. Đồng thời giới thiệu 01 vị hiệp thương, bổ sung, giới thiệu vào Ban Thường trực giữ chức danh Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cái Răng nhiệm kỳ 2019-2024; với tổng số 03 vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Lê Đức Toàn, Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy chúc mừng Hội nghị đã hiệp thương, bổ sung thay thế các vị Ủy viên và tin tưởng rằng các vị Ủy viên tiếp tục phát huy năng lực, nghiệp vụ công tác, luôn đoàn kết, nhất trí cao cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cái Răng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cái Răng nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời, nhấn mạnh kết quả công tác Mặt trận đã góp phần rất lớn vào thành tích chung của quận trong 08 tháng qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận có kế hoạch cụ thể trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, phát động tốt các phong trào thi đua yêu nước nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Công tác chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, các cuộc vận động do Mặt trận cấp trên phát động, công tác phối hợp tiếp xúc cử tri các cấp luôn mang lại hiệu quả tích cực, Mặt trân quận nắm chặt tình hình dư luận của nhân dân, công tác về dân tộc – tôn giáo luôn tham mưu kịp thời cho cấp ủy… và xem đây là tiền đề quan trọng để công tác Mặt trận đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các tháng còn lại trong năm và đề nghị Mặt trận quận tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội về giám sát và phản biện xã hội; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực, hăng hái xây dựng đô thị văn minh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội địa phương vững mạnh; hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận các phường hoàn thành các chỉ tiêu còn lại trong năm 2020.

Nguyễn Văn Mến – UBMTTQ Việt Nam Quận Cái Răng