Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ ký kết chương trình phối hợp thực hiện các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì năm 2020 và các năm tiếp theo

27

Chiều ngày 14/7/2020 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, diễn ra Hội nghị lần thứ tư của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024, để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đợt 1 năm 2020.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy chứng kiến ký kết chương trình phối hợp.

Trong khuôn khổ của hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024, diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì trong năm 2020 và các năm tiếp theo giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố, Liên hiệp các hội Khoa học – kỹ thuật thành phố Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ. Chương trình phối hợp nhằm mục đích phát huy hơn nữa vai trò chủ trì của Mặt trận, sự chủ động sáng tạo của các tổ chức thành viên trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm – Thành ủy viên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đóng góp ủng hộ quỹ Vì người nghèo thành phố đợt I/2020

                                                                             Hà Giang