Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Thạnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2019

835

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Thạnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024  tổ chức hội nghị lần thứ 2 sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2019. Đến tham dự Hội nghị có ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Cần Thơ; Ông Đỗ Sĩ Nhường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Ông Lê Tấn Tài, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBND huyện và 59 vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác Mặt trận; công tác Giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, sơ kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghe UBND huyện Thông báo tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.       

Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thực hiện một số nhiệm vụ nổi bật như sau: đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” triển khai xây dựng 12 mô hình điểm (Cấp huyện 1 mô hình, các xã, thị trấn 11 mô hình); phối hợp với các tôn giáo triển khai 11 mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động quỹ “Vì người nghèo” triển khai xây dựng 12 căn Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức tặng quà và phối hợp tặng quà cho các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; thực hiện tốt công tác tôn giáo dân tộc. Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân được MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm triển khai thực hiện.

Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các Đoàn thể được triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả. Nổi bật là đã tổ chức giám sát: việc cấp quà Tết nguyên đán cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, công tác bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024; chủ trì với các ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan giám sát Ủy ban nhân dân thị trấn Thạnh An về việc thực hiện chính sách Pháp luật về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm ở Khu dân cư Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An. Tổ chức Hội nghị phản biện các Dự thảo nghị quyết HĐND lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021.  

Ông Đỗ Sĩ Nhường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và định hướng một số nội dung cần thực hiện từ nay đến cuối năm như sau:

1. Cần rà soát các chỉ tiêu Chương trình hành động năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện từ nay đến cuối năm  để có các biện pháp thực hiện cụ thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của huyện, an ninh – quốc phòng được đảm bảo, và thực hiện tốt Nghị quyết của Huyện ủy.

2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo đề án 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ông Trần Việt Hùng, UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu tiếp thu và bế mạc Hội nghị

3. Các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động cần hướng vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong thời gian qua. Quan tâm thực hiện có hiệu quả phong trào đoàn kết sáng tạo; mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kịp thời với MTTQ Việt Nam cấp trên và cấp ủy Đảng cùng cấp để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ năm 2019.

4. Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp huyện cần xác định năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024 và là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh, do đó cả hệ thống chính trị phải quyết liệt, bứt phá hoàn thành chỉ tiêu Đại hội đã đề ra. Đẩy mạnh việc tổ chức học tập Nghị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp.

5. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo chương trình đã được Thường trực Huyện ủy phê duyệt đầu năm 2019, đảm bảo thực hiện tốt Quy chế về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân và Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

6. Hướng dẫn và hoàn thiện quy chế làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện. Rà soát lại các quy chế phối hợp với HĐND, UBND huyện, Công an huyện và các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện để sơ kết và bổ sung các nội dung cho phù hợp với nhiệm kỳ mới

7. Tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các tôn giáo, dân tộc.

Văn Trung, UBMTTQVN huyện Vĩnh Thạnh