ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN PHONG ĐIỀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2020 – 2025 CỦA BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN PHONG ĐIỀN LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020 – 2025

96

Sáng ngày 28/02/2020 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền tổ chức phản biện đối với Dự thảo báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Dự và chủ trì hội nghị có Ông Nguyễn Hữu Nghị – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng với đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội huyện, thành viên ban tư vấn dân chủ – pháp luật, Ban Kinh tế, Ban Pháp chế HĐND huyện, các ngành liên quan…Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Hữu Nghị – UVBTV Huyện Ủy – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền phát biểu chủ trì Hội nghị

Đại diện đơn vị được phản biện có Ông Huỳnh Việt Cường – Phó Chánh văn phòng Huyện ủy. Tại Hội nghị các đại biểu được nghe Ông Huỳnh Việt Cường – Phó Chánh văn phòng Huyện ủy trình bày tóm tắt Dự thảo báo cáo nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 cuả Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

          Sau khi nghe trình bày 02 văn bản trên, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận và đưa ra 13 ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo báo cáo nhiệm kỳ qua 2015 – 2020; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.

          Các ý kiến tập trung đề nghị xem xét điều chỉnh lại các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025, đề ra giải pháp cụ thể hơn như: Chỉ tiêu phát triển Đoàn, Hội trong các tổ chức chính trị – xã hội…công tác giảm nghèo bền vững; chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế…

          Tại Hội nghị Ông Huỳnh Việt Cường – Phó Chánh văn phòng Huyện ủy, đại diện đơn vị được phản biện đã tiếp thu và có giải trình một số vấn đề còn tồn tại và tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện văn kiện trình với tiểu ban văn kiện trước khi trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Kết luận Hội nghị Ông Nguyễn Hữu Nghị – UVBTV Huyện ủy – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao các ý kiến tham gia góp ý, phản biện tại hội nghị, giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp các ý kiến và gởi văn bản góp ý phản biện đến cơ quan chủ trì soạn thảo theo quy định; đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo văn kiện nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh Dự thảo văn bản được góp ý, phản biện./.

Nguyễn Kim Thanh – HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền.