Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh làm việc với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

99

Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm việc với Linh mục Bùi Duy Tân, Hạt trưởng giáo hạt Vĩnh Thạnh, Chánh xứ Giáo xứ Thạnh An và Linh mục Phan Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ, Chánh xứ giáo xứ Châu Long (ấp F1, xã Thạnh An), do đồng chí Lê Minh Hải, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn, tham gia cùng đoàn gồm: ông Đặng Công Văn, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Ông Lê Trung Tín, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện để thông tin, phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Đoàn Công tác làm việc với Linh mục Bùi Duy Tân, Hạt trưởng giáo hạt Vĩnh Thạnh, Chánh xứ Giáo xứ Thạnh An

Đoàn Công tác làm việc với Linh mục Phan Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ, Chánh xứ giáo xứ Châu Long (ấp F1, xã Thạnh An)

Tại buổi làm việc Ông Lê Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông tin sơ bộ về tình hình dịch bệnh đang diễn ra và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được triển khai, thực hiện trên địa bàn huyện. Qua buổi làm việc Đoàn công tác của huyện đề nghị các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện phối hợp thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động tôn giáo; hạn chế các hoạt động tôn giáo, các cuộc lễ tập trung đông người; đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Ngành y tế. Đồng thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan chức năng trong công tác vận động, tuyên truyền bà con tín đồ thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Ngành y tế cũng như thực hiện các biện pháp bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần phòng chống, tránh lây lan dịch bệnh Covid-19.

Thông qua buổi làm việc, các vị Linh mục bày tỏ sự đồng tình với chủ trương phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của Đảng và Nhà nước; đồng thời sẳn sàng chung sức, chung lòng cùng với địa phương vượt qua đại dịch.

Theo kế hoạch từ ngày 10 đến ngày 11/8/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục làm việc với Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện, Hạt Trưởng giáo hạt Vĩnh An, Ban Trị sự Phật giáo hòa hảo các xã, thị trấn về công tác phòng chống dịch Covid – 19, đồng thời hướng dẫn về công tác tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện./.

                            Phạm Văn Trung, UBMTTQVN huyện Vĩnh Thạnh