ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG THUẬN AN PHỐI HỢP VỚI TỊNH XÁ NGỌC SƠN TRAO QUÀ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÓ KHĂN

55

Để góp phần vào công tác chăm lo cho các đối tượng khó khăn sau ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID 19, sáng ngày 12/5/2020 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận An phối hợp với Tịnh xá Ngọc Sơn tổ chức trao 200 phần quà cho 200 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, mỗi phần gồm 10kg gạo và nhu yếu phẩm (đường, bột ngọt, mì, nước tương…) trị giá 200.000đ/phần, với tổng số tiền 40.000.000 đồng.

Qua đó, góp phần đảm bảo đời sống sinh hoạt, tiếp thêm nghị lực cho người dân vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tiếp tục vận động các tổ chức tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường vươn lên ổn định cuộc sống.

Bà Văn Thị Tuyết Oanh, Phó Chủ tịch MTTQ phường Thuận An