Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị phản biện xã hội

1029

Ngày 27/6/2019, ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì Hội nghị phản biện lấy ý kiến góp ý các Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố dự kiến trình tại kỳ họp thứ 13.

Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND thành phố, các sở ngành thành phố, các tổ chức đoàn thể và các thành viện của 03 Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: Tại điều 2 của Quy chế giám sát và phản biện xã hội ban hành theo Quyết định 217 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị xác định phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đồng thời, cũng để phát huy dân chủ và trí tuệ của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và các cơ quan, đơn vị trong việc tham gia góp ý phản biện góp phần hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị có 14 đại biểu phát biểu 38 ý kiến vào các Dự thảo gồm: (1) Nghị quyết về việc quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ; (2) Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ; (3) Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ; (4) Nghị quyết về việc quy định mức chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông; (5) Nghị quyết về việc đặt tên đường; (6) Nghị quyết về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố; (7) Nghị quyết về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; (8) Nghị quyết về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã;  (9) Nghị quyết về việc quy định mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019 – 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố Đinh Trung Trực đánh giá cao tinh thần dân chủ, các ý kiến đã có sự tập trung, lập luận phân tích khoa học, chặt chẽ, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm tham gia phản biện xã hội của các đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo những ý kiến, kiến nghị của đại biểu về Thường trực HĐND thành phố để tổng hợp điều chỉnh theo quy định trước khi trình tại kỳ họp thứ 13, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND thành phố.

Nguyễn Văn Mun